Maan hallitus lisää eriarvoisuutta ja jakaa kansaa

Piirikokouksen julkilausuma 11.11.2017

 

Maan hallitus lisää eriarvoisuutta ja jakaa kansaa

 

Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton mielestä maan hallitukselta puuttuu kokemus ja ymmärrys tavallisten ihmisten arjesta. Hallitus tekee ylätason politiikkaa ja luovuttaa valtansa markkinavoimille.  Hallituksen pitää kantaa vastuunsa kaikkien suomalaisten yhteisestä omaisuudesta, eikä jättää maan infrastruktuuria, teollisuutta ja terveyden- ja sosiaalihuoltoa voittoa tavoittelevien yritysten temmellyskentäksi.

Hallitus murentaa maamme perusrakenteita jättämällä lähes kaiken markkinavoimien armoille.

Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton mielestä yksi pelottavimmista hallituksen virheistä on koulutuksesta leikkaaminen. Investoinnit koulutukseen ennaltaehkäisevät syrjäytymistä, ehkäisevät työttömyyttä ja edistävät yhteiskunnan eheyttä.