Ke­vät­ko­kous: Nyt pa­ran­net­ta­va kun­ta­lais­ten hy­vin­voin­ti­pal­ve­lu­ja

Varsinais-Suomen Vasemmistoliiton kevätpiirikokous pidettiin 27.4.2021. Piirijärjestön kannanotossa vaaditaan hyvinvointipalvelujen vahvistamista.

Nyt parannettava kuntalaisten hyvinvointipalveluja

Moni Varsinais-Suomalainen kunta on jäänyt taloutensa kanssa reilusti plussan puolelle viime vuonna, osittain valtion kunnille suunnattujen koronatukien ansiosta. Silti vaaleihin ja niiden jälkeisiin budjettineuvotteluihin valmistaudutaan nyt jo suurilla leikkauslistoilla ja kuntataloutta suitsevilla vaalilupauksilla.

Nyt ei ole aika leikata ja heikentää hyvinvointipalveluja vaan päinvastoin panostaa ja vahvistaa niitä. Keskiössä tulee olla saatavuuden parantaminen, hoitovelan purku, henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi. Se on vastuunkantoa ja yhteisten asioiden hoitamista kustannustehokkuudesta tinkimättä, niin että valtion koronatuet kohdennetaan peruspalveluiden vahvistamiseen, eikä kuntien alijäämien kattamiseen.

Kunnan tärkein tehtävä on järjestää lakisääteiset hyvinvointipalvelut. Hyvinvointipalvelut luovat selkärangan, jonka päällä kaikki muut toiminnot makaavat. Julkinen sektori mahdollistaa yritystoiminnan, työn tekemisen, elämisen ja olemisen. Se on meidän kaikkien turva.

Julkiset palvelut ovat sosiaalinen investointi, joka on muutakin kuin pelkkä kuluerä, joksi sitä on viime vuosikymmeninä usein nimitetty. Sitra on muun muassa juuri julkaistussa selvityksessään Millä hinnalla? korostanut koulutuksen merkitystä investointina. Julkinen sektori ei ole taloudellisen toimeliaisuuden este, vaan sen mahdollistaja, josta meillä on runsaasti olemassa myös tutkimuksellista näyttöä. Jos haluamme pitää julkisen sektorin ja hyvinvointipalveluiden kustannukset kurissa, on ennaltaehkäisevien palveluiden merkitys tunnistettava ajoissa ja panostettava myös näihin keinoihin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa ongelmiin puututaan, sitä inhimillisempää ja kustannustehokkaampaa julkinen palvelu on. Ennaltaehkäisy on panostusta tulevaisuuteen.

Lisätietoja:
Kaisa Vallavuori
puheenjohtaja
Varsinais-Suomen Vasemmistoliitto
k.vallavuori@dnainternet.net
0400 987 074